Publikációim

Geier János

1997 - 2001 időszak

 

Geier J. (1997) Neoronhálózatok tanítása a hátrafelé terjedés módszerével. In: Pléh Csaba (szerk.) A megismeréstudomány új útja: A párhuzamos feldolgozás. Budapest: Typotex kiadó.

Geier J. (1997) A felszíni korlátozás: egy egzakt kritérium a sztereó párosítási probléma megoldására és a megoldás tesztelésére. In: KÉPAF, Magyar képfeldolgozók és Alakzatfelismerők Országos Konferenciája, Keszthely, 1997. Október 9-11., Konferencia kiadványa, 86-92. oldal.

Geier, J. (1997) Application of surface constraint for modeling the stereopsis of untextured stereograms. In: Annual Meeting Abstract Book, ARVO, May 11 - May 16, 1997, Fort Lauderdale, Florida. Investigative Ophthalmology and Visual Science Supplement, vol. 38, 4, #4255

Geier J. (1998) Surface Constraint: a new approach for modeling the stereopsis. ECVP'98, European Conference on Visual Perception, august 24-28, 1998 Oxford, England. Perception, 1998, Vol.  27, supplement, page 100.

Seculer,R., Blake, R. (2000) Észlelés, Budapest: Osiris kiadó:  'A magyar kiadás számára az 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.15, 5.29 és 8.12 ábrák Geier János által készített számítógép­programmal készültek.'

Geier János (2001) A Galvános Bőrreflex dinamikus modellje és elemzése, In: Pléh Csaba et al. (szerk.) Tanulás, kezdeményezés, alkotás, Budapest: Eötvös kiadó.  232-249. oldal.

 

Az 1997 előtti időszak

Kulcsár, Z., Kutor, L., Bagdy, G., and Geier, J. (1989). Heart-rate changes in sensory overload (optokinetic stimulation) as a function of sensation seeking types. In: Spielberger, Ch.D., Sarason, I.G., Strelau, J. (Eds.) Stress and Anxiety, 12., Hemisphere, New York, 219-234.

Kulcsár, Z., Kutor, L. and Geier, J., (1984) Cardiovascular regulation as a function of sensation seeking types. Paper presented at the Second European Conference on Personality, 16-19 May, Bielefeld, Abstracts, p. 118.

Kulcsár, Zs., Kutor, L., Bagdy, Gy. and Geier, J., (1985). Szivritmusválaszok alakulása optokinetikus ingerlés alatt a szenzoros élménykeresés dimenzió faktorainak függvényében. A Magyar Pszichológiai Társaság VII. Országos Tudományos Konferenciája, Előadáskivonatok, Budapest, 10. o.

Kulcsár Zs., Nagy J., Rónai A., Orosz K., Geier J. és Halmai K. (1987) Sziv-érrendszeri válaszok az alvás elsô órájában a szenzoros élménykeresés faktorainak függvényében. A Magyar Pszichológiai Társaság VIII. országos Tudományos Konferenciája, Budapest, 1987 március, Elôadáskivonatok, 39.o.

Geier J. (1986a) Az idegrendszer egy absztrakt modellje. A Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciája, Budapest, 1986. március, Előadáskivonatok, 23. old.

Geier J. (1993) A solution for the stereo matching problem based on two-dimensional optimization. Investigative Ophthalmology and Visual Science, vol. 34, 4, #2370

Geier J. (1994) A correlation type computational model to controlling the convergent eye movement and solving the stereo matching problem. ECVP European Conference on Visual Perception, sep. 4-8, 1994 Eindhoven, Nederland, Perception, 1994, Vol. 23, supplement, page 45.

Geier, J. (1995) The Z-hypothesis or how can we step over “no-man’s land”. In: Annual Meeting Abstract Book, ARVO, May  14 - May 19, 1995, Fort Lauderdale, Florida. Investigative Ophthalmology and Visual Science, vol. 36, 4, #1722

Kovács, I., Fehér, Á., Fiser, J., Geier, J. and Julesz, B. (1995) Plasticity of stereoscopic depth discrimination in adults. In: Annual Meeting Abstract Book, ARVO, May  14 - May 19, 1995, Fort Lauderdale, Florida. Investigative Ophthalmology and Visual Science, vol. 36, 4, #64

Fehér, A., Kovács, I. and Geier, J. (1995) Identification of shape on the Cyclopean retina as a function of target size and duration. In: Annual Meeting Abstract Book, ARVO, May  14 - May 19, 1995, Fort Lauderdale, Florida. Investigative Ophthalmology and Visual Science, vol. 36, 4, #1735

Geier, J. (1996) Surface Constraint: An approach to solving the stereo depth problem.  In: Annual Meeting Abstract Book, ARVO, may, 1996. Fort Lauderdale, Florida. Investigative Ophthalmology and Visual Science, vol. 37, 3, #1322

 

Geier J. (1986) Eljárás és berendezés többváltozós rendszer kimenőjelének optimalizálására. Találmányi leírás, OTH. 202995, 1986-1991. (A process and mechanism for optimization of the output of any multidimensional system. Hungarian Patent, OTH 202995.)